Vyhláška č. 318/2016 Sb. o dispenzární péči

Vyhláška č. 318/2016 Sb. o dispenzární péči

Vyhláška č. 318/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

 

 

 
318/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči


   Ministerstvo  zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o  zdravotních  službách  a  podmínkách  jejich  poskytování  (zákon  o zdravotních  službách),  k  provedení  §  5  odst.  3 písm. b) zákona o zdravotních službách:


 
Čl.I
Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, se mění takto:

 
   1.  V  příloze  se  na  konci  položky  "Poskytovatel v oboru všeobecné praktické  lékařství, popřípadě jiný poskytovatel" doplňují řádky 52 až 55, které znějí:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"52  Chronické onemocnění ledvin ve stádiích CKD 4 a 5 eGFR menší než 0,5 ml/s
 53  Proteinurie větší než 1g/24 hod a mikroskopická hematurie renálního původu
 54  Chronická glomerulonefritis, autosomálně dominantní polycystická degenerace ledvin, vrozená onemocnění ledvin
 55  Stavy po cévní mozkové příhodě".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   2. V příloze položka "Poskytovatel v oboru psychiatrie" zní:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Poskytovatel v oboru psychiatrie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01  Syndrom závislosti
  02  Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy
  03  Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy
  04  Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem
  05  Posttraumatická stresová porucha
  06  Poruchy sexuální preference včetně stavů po terapeutické kastraci
  07  Poruchy příjmu potravy
  08  Těžké poruchy osobnosti".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   3.  V  příloze  se za položku "Poskytovatel v oboru psychiatrie" vkládá nová  položka  "Poskytovatel  v  oboru dětská a dorostová psychiatrie", která zní:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01  Syndrom závislosti
  02  Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy
  03  Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy
  04  Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem
  05  Poruchy sexuálního vývoje včetně parafilie
  06  Poruchy příjmu potravy
  07  Poruchy autistického spektra
  08  Těžká chronická tiková porucha - syndrom de la Tourette
  09  Výše neuvedené duševní poruchy dětského a dorostového věku s těžkým disruptivním chováním".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Čl.II
Účinnost

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2016.


 
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Platnost od

17. října 2016

Ke stažení

Page generated in 1.0042 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál