Sbírka zákonů - zákony, vyhlášky, normy...

Mějte přehled o novinkách v legislativě


29. června 2016

Vyhláška č. 208/2016 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Vyhláška č. 208/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.
více »

29. června 2016

Nařízení vlády č. 207/2016 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Nařízení vlády č. 207/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
více »

29. června 2016

Sdělení ČSÚ č. 206/2016 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Sdělení Českého statistickéko úřadu č. 206/2016 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
více »

29. června 2016

Vyhláška č. 205/2016 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
více »

29. června 2016

Vyhláška č. 204/2016 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

Vyhláška č. 204/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
více »

29. června 2016

Vyhláška č. 203/2016 Sb. o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

Vyhláška č. 203/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
více »

22. června 2016

Vyhláška č. 202/2016 Sb. o vedení dokumentace škol, školských zařízení a školní matriky

Vyhláška č. 202/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
více »

22. června 2016

Nález ÚS č. 201/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství

Nález Ústavního soudu č. 201/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
více »

22. června 2016

Sdělení ERÚ č. 200/2016 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v ČR v roce 2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu č. 200/2016 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
více »

22. června 2016

Sdělení ERÚ č. 199/2016 Sb. o vydani cenoveho rozhodnuti

Sdělení Energetického regulačního úřadu č. 199/2016 Sb. o vydání cenového rozhodnutí
více »

Page generated in 1.3041 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál