Sbírka zákonů - zákony, vyhlášky, normy...

Mějte přehled o novinkách v legislativě


20. září 2016

Vyhláška č. 318/2016 Sb. o dispenzární péči

Vyhláška č. 318/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
více »

20. září 2016

Vyhláška č. 317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 317/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
více »

13. července 2016

Vyhláška č. 216/2016 Sb. o pojišťování a financování vývozu

Vyhláška č. 216/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
více »

13. července 2016

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,technické požadavky na stavební výrobky
více »

11. července 2016

Vyhláška č. 214/2016 Sb. , kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
více »

11. července 2016

Zákon č. 213/2016 Sb. o důchodovém pojištění a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 213/2016 Sb, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
více »

11. července 2016

Zákon č. 212/2016 Sb. o důchodovém pojištění

Zákon č. 212/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
více »

4. července 2016

Nález ÚS č. 211/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 občanského soudního řádu

Nález Ústavního soudu č. 211/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov "§ 114b odst. 5" v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
více »

4. července 2016

Sdělení MV ČR č. 210/2016 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
více »

30. června 2016

Nařízení vlády č. 209/2016 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Nařízení vlády č. 209/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
více »

Page generated in 1.5525 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál