Certifikační orgány

V České republice je bezmála 70 certifikačních orgánů. Každý z nich klade důraz na něco jiného. Někteří se zaměřují na nízkou cenu, někteří na vysokou kvalitu služeb nebo například na pestrou nabídku služeb. Potřebujete-li využít služeb certifikačního orgánu, zejména v oblastech

 • certifikace nového systému dle norem ISO nebo jiných standardů
 • recertifikace stávajícího systému
 • vyběrem nového certifikačního orgánu
 • posouzením nabídky nebo ceny stávajícího certifikačního orgánu
 • nezávislým posouzením nabídky(nabídek) stávajícího nebo nového certifikačního orgánu
 • výběrem kvalitního certifikačního orgánu
 • případně s čímkoliv jiným...

 

Využijte služeb vyhledávaců (např. Seznam.cz, Google.com), ve kterých naleznete mnoho odborných certifikačních orgánů. Můžete se také na nás a náš tým nezávislých odborníků kdykoliv obrátit. Jsme připraveni Vám kdykoliv bezplatně pomoci při výběru nebo doporučení vhodného certifikačního  orgánu!

 

Doporučení při výběru certifikačního orgánu

Máte-li zájem o využití služeb certifikačních orgánů přinášíme Vám několik doporučení. Kvalitní a poctivé zavedení systémů řízení dle standard ISO a jeho  následná certifikace auditorem, kterému „leží na srdci“ opravdový přínos systémů řízení pro Vaší organizaci, bude zcela jistě náročnější na Váš čas i finance, ale nepochybně to bude v konečné fázi znamenat přínos pro Vaší organizaci.

Doporučujeme Vám obezřetnost při výběru Vaší certifikační společnosti, neboť kvalita služeb jednotlivých certifikačních orgánů je velmi odlišná – i zde platí, že to co je nejlevnější – nemusí být vždy nejlepší! Žel v České republice existuje mnoho certifikačních organizací, jejíchž zájmem není zejména Váš, ale jejich vlastní prospěch, což v konečné fázi může pro Vás znamenat „vyhozené peníze“ za certifikaci systémů řízení a mnoho dalších nepříjemností. Nemusíte mít ovšem strach, mnoha věcem se dá předejít!

Nekvalitního auditora (zástupce certifikační organizace) může (ale pozor – nemusí!) symbolizovat následující:

 • příliš nízká cena za certifikační služby – jedním ze signálů může (ale nemusí) být velmi nízká cena certifikačních služeb oproti konkurenci (je nutné brát v potaz fakt, že kvalitní auditor požaduje určitou cenu, neboť se musí průběžně vzdělávat, což stojí nemalé prostředky; nízká cena nyní může také znamenat „skryté vysoké náklady v budoucnu" apod.).
 • přílíš nízký zájem o činnost Vaší organizacevelmi podezřelý se může také jevit fakt, že auditor nemá příliš velký zájem o činnost Vaší organizace při  (re)certifikačním auditu – s největší pravděpodobností není tudíž schopen maximálně Vaší organizaci poznat a potažmo poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni, které budou pro Vas opravdu přínosem
 • snaha ve velmi krátké době certifikovat systémy řízení ve Vaší organizaci velmi často se také objevuje snaha auditorů (ale také jejich zákazníků) o co nejrychlejší certifikaci systémů řízení v organizaci. Velmi rychlé zavedení systémů v organizaci je v drtivé většině případů na úkor kvality zavedeného systému, což mimo jiné znamená "vyhozené peníze" pro danou organizaci.

 

Upozornění!

Důrazně Vás upozorňujeme na nekalosti a neférovosti, které jsou prováděny některými poradenskými i certifikačními společnostmi. Jedná se zejména o různé skryté náklady, které v prvotní cenové nabídce týkající se poradenských nebo certifikačních služeb při zavádění systému nejsou uvedeny, objeví se však později (např. při kontrolních auditech nebo recertifikaci). V konečné fázi to pak může znamenat nemalé navýšení celkových finančních prostředků vynaložených na zavedení systému, jeho certifikaci a následné udržování systému.

Informujte se proto již v počátku na stávající náklady na poradenské služby či certifikaci při zavádění systémů řízení, ale také nutné náklady v budoucnu (kontrolní audity, recertifikace, apod.).

 

Pozor na přístup auditorů  - certifikace má být přínosem, ne stresem!

Žel se pořád ještě můžete setkat s certifikačními společnostmi (nebo jejich zástupci), které dostatečně nepochopily (ikdyž např. v této oblasti působí již dlouho) smysl systémů řízení a záměr jejich přínosu pro organizace a potažmo jejich zákazníky.

Při auditu (procesu, při kterém se provádí certifikace) se Vás budou snažit pouze kritizovat, ztěžovat proces certifikace, či činit jakékoliv jiné problémy. Mnohdy arogantní a nadřazené chování auditorů kazí smysl zavádění systémů managementu a v mnoha případech odpuzuje další zájemce o systémy managementu nebo dokonce velmi stresuje zástupce (i zaměstnance) organizace, ve které se certifikace provádí.
Jedním z velkých nešvarů některých certifikačních organizací je fakt, že provádějí certifikaci „od stolu“, tedy že certifikovanou organizaci vůbec nenavštívili, nebo navštívili, avšak tam strávili tak málo času, že je nemožné, aby systém pořádně posoudili (od toho se někdy odvíjí i cena certifikace).

Pokud se s tímto přístupem certifikačních společností (nebo jejich zástupců) setkáte, doporučujeme jejich přístup s vedoucími pracovního certifikačního orgánu zkonzultovat, nepomůže-li to, doporučujeme jednoznačně změnu certifikačního orgánu (není to až tak velký problém, jak se může jevit nebo být někdy prezentováno)! Taková certifikace znamená pro Vás "vyhozené peníze" a mnoho dalších problémů, což je jistě škoda!

Certifikační společnost, která svojí roli bere vážně, se Vám při auditu bude snažit pomoci a poradit (najít výhodnější řešení aplikovaných procesů) a audit bude proveden poctivě, což samozřejmě může zabrat více času a také stát více peněz, ale bude to pro Vás znamenat v převážné většině přínos, ne „vyhozené peníze“ a problémy.
Proto i tady doporučujeme obezřetnost, použití vlastního selského rozumu a hlavně se např. poradit u jiných odborníků (třeba portál Info-Kvalita.cz). Doporučujeme Vám také kontaktovat „referenční organizace“ uvedených společností…


Samozřejmě výše zmíněné oblasti, nemusí vždy nutně znamenat nekvalitní služby certifikačních orgánů, doporučujeme Vám proto obezřetnost, použití svých pocitů, dojmů, faktů a samozřejmě „zdravý selský rozum“ :-)
Nebudete-li si jisti, neváhejte kontaktovat portál Info-Kvalita.cz.

 

Info-Kvalita.cz Vám může pomoci při výběru certifikační organizace

Nejste-li si jistí pří výběru certifikační společnosti nebo potřebujete-li nezávisle posoudit nabídky certifikačních organizací, můžeme Vám pomoci s doporučení vhodného certifikačního orgánu nebo již zmiňovaným posouzením nabídek. V současnosti se zaměřujeme zejména na tyto obory:

 • Automotive
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Bezpečnost a ochrana
 • Cestování a cestovní ruch
 • Doprava a logistika
 • Elektro
 • Energetika
 • Finance, daně a účetnictví
 • Gastronomie a pohostinství
 • Chemický průmysl
 • IT a počítače
 • Potravinářství
 • Stavebnictví, architektura a stavební řemesla
 • Strojírenství
 • Telekomunikace
 • Tisk a polygrafie
 • Zdravotnictví, farmacie a sociální služby
 • Zemědělství, lesnictví a rybářství
 • Zoologie, veterina

 

Máte-li jakékoliv dotazy, eváhejte nás kontaktovat!

 

Page generated in 1.4033 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál